[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by รับสอน รับแปลเอกสาร ภาษาเขมร คำศัพท์เขมร คำเขมร เกี่ยวกับเขมร กัมพูชา ศูนย์เขมรศึกษา รับแปลภาษาเขมรเป็นไทย ไทยเป็นเขมร ภาษาเขมร ล่ามภาษาเขมร ครูสอนภาษาเขมร รับสอนพิเศษภาษาเขมร ประเพณี วัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา เรียนรู้ภาษาเขมร แหล่งเรียนรู้ภาษาเขมร เขมร กัมพูชา รับเป็นวิทยากร รับเป็นล่ามภาษาเขมร ภาษาเขมรในศรีสะเกษ ราคาถูก รับทำโปรเจ็กนักศึกษา ทำเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ รับจัดทัวร์ กัมพูชาราคาประหยัด ประทับใจ Sut sorin ครูเขมร

รับแปลเอกสารภาษาเขมรไทย-ไทยเขมร


รับแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร และ จากภาษาเขมรเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องและรวดเร็วทันใจโดยเจ้าของภาษาและมีการตรวจสอบอย่างละเอียด ทันใจ
     - ใช้คำศัพท์ราชการภาษาเขมรอย่างถูกต้อง
     -  ผลงานดีมีคุณภาพ
     -  ประหยัดเวลาในการทำงาน
     - ผลสำเร็จของงานที่ดี
     -  ราคาถูก

ราคาการแปล
 1.บัตรประจำตัวประชาชน 
    - 10 ใบขึ้นไป คิดใบละ 70 บาท (ใช้เวลา 1-3 วัน แล้วแต่จำนวน) หากต้องการด่วนจะคิดเพิ่มใบละ 20 บาท
   - น้อยกว่า 10 ใบ คิดใบละ 100 บาท (ใช้เวลา 1 - 2 วัน แล้วแต่จำนวน) หากต้องการด่วนจะคิดเพิ่มใบละ 20 บาท
  2. แปลเอกสารทั่วไป
   - เอกสารงานต่างๆ เช่นแปลเอกสารคู่มือ เอกสารตำรา คิดแผ่นละ 300บาท ถ้าเกิน 10 หน้าจะคิดหน้าละ 250บาท 
   - เอกสารข้อตกลงระหว่างประเทศ คิดแผ่นล่ะ 300บาท
   - แปลงานวิจัย คิดหน้าละ 280 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน
* งานทุกอย่างต้องใช้เวลาในการทำ ถ้างานด่วนมากจะไม่รับ  ถ้าหากงานเยอะและต้องการด่วนมาก ทางเราจะไม่รับทำเหมือนกัน 
   จำนวนหนึ่งหน้าคือ 20 บรรทัด